అధికారం మారినప్పుడు పోలీసులే బలి.. ఇదో కొత్త ధోరణి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ సంచలన వ్యాఖ్యలు

CJI Ramana

  అధికారం మారినప్పుడు పోలీసులే బలి.. ఇదో కొత్త ధోరణి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ సంచలన వ్యాఖ్యలు   అధికారంలో ఉన్న పార్టీలకు పోలీసులు వత్తాసు. ప్రత్యర్థిContinue Reading