కోవిడ్-19: డెల్టా

corona

కోవిడ్-19: డెల్టా, డెల్టా ప్లస్, లామ్డా వేరియంట్లు అంటే ఏమిటి…? ఇవి వ్యాక్సీన్లకు లొంగుతాయా? జె.సతీష్, పరిశోధన పాత్రికేయులు (ప్రశ్న న్యూస్) భారత్ మరో కోవిడ్-19 వేరియంట్‌నుContinue Reading