నన్ను రెచ్చగొట్టినవ్ బండి.. ఇగ నిన్ను వదల.. – మైనంపల్లి

Mynampally Hanumanth

  నన్ను రెచ్చగొట్టినవ్ బండి.. ఇగ నిన్ను వదల.. – మైనంపల్లి   బచ్చాగానివి.. వుమెనైజర్‌వి… నీ అరాచకాలన్నీ బయటపెడుతా ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తా… మైనంపల్లి అంటే ఏందోContinue Reading