పెనం మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డ ఏపీ..?

srisailam dam with jagan

  పెనం మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డ ఏపీ..?   🔹కేంద్రం గెజిట్ తో సీమకు ఒరిగేదేం లేదా   అమరావతి (ప్రశ్న న్యూస్) విభజన తర్వాతContinue Reading