భారీగా పడిపోయి మోదీ గ్రాఫ్.. ఏడాదిలో 40 శాతం తగ్గిన పాపులారిటీ

Modi

  భారీగా పడిపోయి మోదీ గ్రాఫ్.. ఏడాదిలో 40 శాతం తగ్గిన పాపులారిటీ   ప్రజాదరణ తగ్గినా ప్రదాని రేసులో మోదీ టాప్. గతేడాది పోల్చితే పెరిగినContinue Reading